Ievadiet cenu:
Eiro
EUR
Konvertācijas rezultāts:
Latvijas lats
LVL
1 EUR = 0.702804 LVL

Eirokalkulators

Eirokalkulators ļauj jums ātri un ērti pārvērst cenas no Latvijas latiem uz eiro. Eiro kļūs par Latvijas valsts valūtu sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Eirokalkulators var tikt izmantots gan personīgajos datoros, gan arī veikalos, izmantojot viedtelefonu.

Kā uzstādīt Eirokalkulatoru